0

Reklamacje i zwroty

ZWROT I WYMIANA

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W razie chęci zwrotu lub wymiany zamówionych produktów prosimy o odesłanie ich na adres sklepu stacjonarnego w Warszawie (Outdoor Sklep, Jana III Sobieskiego 45, 02-930 Warszawa). Prosimy o dołączenie do przesyłki dowodu zakupu oraz wypełnionego oświadczenia, dostępnego do pobrania powyżej. Odsyłany towar nie powininen być używany, musi być czysty i posiadać wszystkie metki.

REKLAMACJE

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ FORMULARZ REKLAMACYJNY

W razie składania reklamacji prosimy o odesłanie reklamowanego produktu na adres sklepu stacjonarnego w Warszawie (Outdoor Sklep, Jana III Sobieskiego 45, 02-930 Warszawa). Prosimy o dołączenie do przesyłki dowodu zakupu oraz wypełnionego oświadczenia, dostępnego do pobrania powyżej. Odsyłany towar musi być czysty.

WYCIĄG Z REGULAMINU:

ROZDZIAŁ 6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Reklamacje dotyczące wad Towaru Konsument powinien kierować na adres Sprzedawcy w formie pisemnej. O wysłaniu zawiadomienia można także poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres mailowy: kontakt@outdoorsklep.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie Konsumenta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.

3. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania zgodnie z żądaniem Konsumenta.

5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ROZDZIAŁ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380ze zm.).

2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

3. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Sklepu.

4. Zwracany Towar nie może nosić znamion używania, musi być czysty oraz zawierać wszystkie etykiety. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z obchodzenia się z nim w stopniu większym niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Do zwracanego Towaru musi być dołączony dowód zakupu oraz podany sposób zwrotu pieniędzy. Równowartość pieniężna za zwrócony towar powiększona o koszt doręczenia zwrotu w wysokości najtańszej opcji przesyłki stosowanej przez Sklep zostanie przekazana Konsumentowi w terminie 14 dni (od daty od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy).


Kontakt ze sklepem
LOKALIZACJA:

Sobieskiego 45
02-930 Warszawa

Godziny otwarcia:
pon.-pt. 11:00 - 19:00
sob. 10:00 - 16:00

+48 574 369 157
 kontakt@outdoorsklep.pl